Logo RTRS Mercury

RTRS je još 2009. godine bila spremna za početak digitalnog emitovanja, za šta posjeduje tehničke i kadrovske predispozicije.

Odlukama Regulatorne agencije za komunikacije BiH, RTRS do danas nije u mogućnosti da gledaocima ponudi i ovu uslugu.        

                         

                                            Kanali buduće digitalne mreže po alotmentima.

 

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) je sistem zemaljskog emitovanja TV signala u digitalnoj tehnici. Ovakav način emitovanja je znatno otporniji na smetnje u odnosu na trenutno analogno emitovanje, što omogućava da se prima TV signal znatno većeg kvaliteta. Pored poboljšanja u kvalitetu slike, digitalno emitovanje ima i druge prednosti, kao što su uvođenje novih servisa i pružanje novih mogućnosti gledaocima. Na dva videa koji se nalaze ispod ovog teksta možete pogledati odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje.

 

 

Zašto prelazimo na digitalnu televiziju 

 

 

 

Šta je potrebno za prijem digitalnog signala